Lukáša mládenca marketingové príhody a skúsenosti …

Obsahové SEO: Ako správne robiť audit a optimalizáciu článkov na blogu? [Framework]

O

V Exponea som nedávno riešil prechod na nový blog a otázku čo spraviť so starými článkami. Pri tejto príležitosti som sa hlbšie zamyslel nad tým ako postupovať a teda na základe akých dát a faktorov spraviť správne rozhodnutie, tak aby som zo starého obsahu vyťažil maximum z pohľadu SEO a samozrejme biznisu. Rád by som sa s vami podelil o novo-nadobudnuté vedomosti a predstavil vám riešenie ako postupovať, keď si budete robiť poriadok na blogu.

Čo môžete očakávať?

V tomto článku vám ukážem konkrétny framework (rozhodovací process), podľa ktorého som sa riadil (teda v článku nájdete už jeho vyladenú verziu). Tento framework môžete použiť pre svoje vlastné weby, resp. klientov a získať tak maximálnu value z existujúceho obsahu.

*Keď spomínam „obsah“ tak mám najmä na mysli články (ale môžu to byť aj rôzne landing page).

Pre koho je určený framework?

Ak ste nejakým spôsobom riešili tvorbu obsahu na vašom/klientskom blogu alebo len začínate pracovať pre niekoho, kto už obsah má (poprípade ste získali obsahový web), ale pri pohľade na organickú návštevnosť a celkový výkon máte chuť plakať, tak ste na správnej adrese.

Ak ste však už od úplného začiatku pri tvorbe obsahu mysleli na SEO a články vám výborne fungujú (prinášajú organický traffic, generujú konverzie a zákazníkov), tak vám gratulujem a nechávam na vaše zváženie, či pokračovať v čítaní.

Obsahové SEO: Audit blogu a optimalizácia článkov

Prečo sa vôbec vracať ku starým článkom? 

Tvorba nového obsahu nemusí byť vždy to, čo vám prinesie vytúženú návštevnosť a to načo by ste sa z počiatku mali zamerať.

Heslo: “Za málo peňazí, veľa muziky” je v tomto prípade veľmi výstižné a popisuje zmysel, prečo vôbec riešiť existujúci obsah.

Je to veľmi podobné ako s investíciou do získania nových zákazníkov vs investíciou do udržania starých zákazníkov. Aj v tomto prípade platí, že investícia do starého obsahu bude menej nákladná, pričom výsledný efekt môže byť výrazne lepší, ako keby ste zamerali svoje úsilie do tvorby nového obsahu.

Navyše, ak ste už do tvorby obsahu v minulosti investovali čas a peniaze (a váš obsah nefunguje tak, ako ste si predstavovali), bola by škoda definitívne zahasiť sviečku a nechať ho odpočívať v pokoji.

Ak ste doteraz neriešili SEO, je možné, že na vašom webe drieme tzv. SEO drak v podobe málo výkonných článkov. Ak viete, ako takéhoto draka nájsť, stačí už len poznať techniky, ako ho zobudiť a vypustiť von. 

Aký je náš cieľ?

Čo teda chceme vlastne dosiahnuť tým, že si spravíme poriadok na blogu?

Naše ciele sú:

 1. Zlepšiť autoritu, relevanciu a dôveryhodnosť
 2. Zvýšiť organickú návštevnosť a konverzie

V skratke povedané, náš ultimátny cieľ je vytvoriť tzv. SMART blog. A teda inteligentný blog, na ktorom každý jeden článok plní určitú funkciu. Články pritom musia poskytovať dôveryhodné a unikátne informácie z oblasti relevantnej pre náš biznis, pomáhať riešiť problémy zákazníkov, prinášať dlhodobo organickú návštevnosť a generovať konverzie.

Cieľ 1: Autorita, relevancia a dôveryhodnosť

Z pohľadu SEO a biznisu chceme docieliť, aby sa náš blog stal vysoko autoritatívnym, relevantným a dôveryhodným zdrojom informácií v rámci špecifickej oblasti. V angličtine je na to pekné slovné spojenie:

SEO is ART (A= Authority, R = Relevance, T = Trust), čo v preklade znamená, že SEO je umenie.

*Google oficiálne používa skratku EAT – Expertise, Authority, Trust

Tieto tri pojmy sú veľmi úzko prepojené a nikde nie je presne zadefinované, čo každý z nich zahŕňa a na základe akých signálov sú hodnotené. Aby ste mali lepšiu predstavu o týchto pojmoch, dovolil som si vytvoriť rovnicu, ktorá približne znázorňuje ako fungujú:

A = R + T

Zjednodušene povedané: dôveryhodnosť a relevancia pomáhajú budovať autoritu.

Relevanciu blogu (Relevance) si zlepšujete tým, že píšete o témach, ktoré sa navzájom dopĺňajú (linkujete medzi nimi), sú relevantné pre váš biznis a pomáhajú ľuďom a vašim zákazníkom riešiť ich problémy v rámci danej oblasti.

Dôveryhodnosť blogu (Trust) zlepšujete najmä kvalitou článkov. Kvalita článkov súvisí s tým, aké unikátne informácie a riešenia v rámci danej témy prinášate, ako veľmi do hĺbky daného problému zachádzate a akým štýlom to celé komunikujete (štylizácia, štruktúra, forma písania, vzhľad).

*Dôveryhodnosť taktiež zvyšuje, kto je autorom článku a aký ma background. Či je to špecialista na danú oblasť a či je jeho expertíza na internete dohľadateľná a teda či vie Google overiť jeho totožnosť a autoritu.

Naopak, dôveryhodnosť blogu zhoršujú práve články s nízkou pridanou hodnotou alebo tzv. off-topic články.

Autorita blogu (Authority) sa automaticky buduje a postupne zlepšuje, keď všetky vaše články sú kvalitné, relevantné, unikátne, prinášajú hodnotu a odkazujú na doplňujúce zdroje informácií (či už interne alebo externe).

Len pre doplnenie. Významným faktorom ovplyvňujúcim autoritu sú spätné odkazy, ktoré však nejdem bližšie rozoberať, keďže sa primárne chcem zamerievať pri tomto frameworku na on-page faktory.

Prihliadnuc na spätné odkazy, rovnica by však vyzerala nasledovne:

A = R + T + Backlinks

Cieľ 2: Organická návštevnosť a konverzie

Náš druhý cieľ, ktorý chceme očistou starého blogu dosiahnuť, je zvýšenie organickej návštevnosti a konverzií z existujúceho obsahu. Tento cieľ je v priamej úmere s vyššie uvedenými pojmami (ART). Ak teda zvýšite autoritu, relevantnosť a dôveryhodnosť blogu, môžete počítať, že vaše výkonnostné metriky článkov porastú.

Neunáhlite sa!

Predtým, ako vymažete 90 percent vašich článkov zamyslime sa, aké iné možnosti máte k dispozícii a aké faktory ovplyvňujú to, čo s článkami spravíte.

Ak by ste sa napríklad riadili len podľa organickej návštevnosti, mohlo by sa stať, že vymažete článok, ktorý získava referral návštevnosť a generuje konverzie.

Poprípade ak by ste našli starý článok, ktorý nemá vôbec žiadnu návštevnosť a zmazali ho, mohlo by sa stať, že na článok viedli kvalitné spätné odkazy. Zmazaním by ste prišli o príležitosť využiť a presmerovať jeho autoritu získanú zo spätných odkazov.

Čo sme sa zatiaľ dozvedeli?

Po prečítaní prvej časti tohto článku, by ste mali vedieť, prečo sa oplatí riešiť audit existujúceho obsahu na webe a za akým účelom takýto audit robíme.

V nasledujúcej časti vám predstavím stavebné piliére tohto framework a teda aké faktory a metriky musíme sledovať pri rozhodovaní, čo s článkami spravíme.

Faktory ovplyvňujúce rozhodovací proces

V tejto časti vám popíšem faktory na základe ktorých je framework zostavený.

Čo všetko teda treba brať do úvahy, keď posudzujete výkon článkov a ich potenciál?

Dve hlavné oblasti, ktoré ma pri vyhodnocovaní článku zaujímajú sú:

 • SEO
 • Biznis

Každá z týchto oblastí má svoje vlastné, významné, metriky, na základe ktorých viete konštatovať, či konkrétny článok funguje (spĺňa určitú funkciu) alebo nie.

Obsahové SEO - Framework - Faktory

V rámci SEO oblasti rieši framework 5 kľúčových metrík:

     1. Vek článku

Vek článku určuje, či sa článok zastabilizoval vo výsledkoch vyhľadávania a či môžeme dáta o organickej návštevnosti brať za relevantné.

Pri menej autoritatívnych blogoch – nových blogoch trvá približne 6 mesiacov, kým sa ranking článku ustáli. Pri autoritatívnych blogoch je to približne 3-4 mesiace.

     2. Organické impresie

Častokrát sa môže stať, že článok má minimálnu návštevnosť, ale organické impresie – koľkokrát sa zobrazil vo výsledkoch vyhľadávania sú vysoké. Sú to väčšinou články umiestňujúce sa na nižších pozíciách (dolná prvá strana, druhá – tretia strana výsledkov vyhľadávania).

Dáta o organických impresiách nájdete v search console.

3. Organická návštevnosť

Akú veľkú neplatenú návštevnosť priniesol článok z vyhľadávačov. Veľkosť organickej návštevnosti musíte posudzovať subjektívne na základe vášho webu a štádia v ktorom sa momentálne nachádza. Pre niekoho je 100 mesačných návštev z článku zrnkom piesku na súši,  pre iného je to veľmi slušná návštevnosť. To isté platí pri organických impresiách.

4. Kvalitné spätné odkazy

Vedú na článok spätné odkazy zo silných a relevantných webov? Ak na článok vedú odkazy, je možné využiť jeho Page Authority, preliať linkovú šťavu (link juice) na iné stránky a takýmto spôsobom ich podporiť.

Podobne ako pri veľkosti organickej návštevnosti aj počet spätných odkazov je subjektívna metrika. V tomto prípade platí kvalita > kvantita.

Ak článok má aspoň jeden spätný odkaz z domény, ktorá má autoritu (DA) vyššiu ako 50, je možné ho považovať za článok, ktorý plní určitú funkciu a zohráva rolu pri zvyšovaní autority nášho blogu/webu.

Keď na článok vedie 20 odkazov z domén o autorite 5, tak je to v podstate to isté, ako by článok nemal žiadny odkaz. Preto nie je možné pri tejto metrike jasne špecifikovať číslo, podľa ktoré by ste sa mohli riadiť.

5. Kvalita článku

Je článok dostatočne kvalitný na to, aby mohol konkurovať podobným článkom a zaslúžil si miesto vo výsledkoch vyhľadávania? Je dobre štruktúrovaný? Prináša hodnotu čitateľom? Rozoberá danú tému do hĺbky (neobsahuje plytký obsah)?

Tento faktor budeme hodnotiť taktiež subjektívne a výsledok môže byť buď odpoveď áno (je kvalitný) alebo nie (nie je kvalitný = má plytký obsah).

V rámci BIZNISU rieši framework 4 kľúčové metriky

1. Relevantnosť

Zapadá článok do témy relevantnej pre oblasť pôsobenia vašej firmy? Cieli na vaše marketingové persóny? Nie je článok zastaraný – obsahuje aktuálne informácie a dáta?

2. Iná (non-organic) návštevnosť

Získava článok návštevnosť z iných zdrojov ako sú vyhľadávače? Napríklad návštevnosť z odkazov na iných weboch (referral). Alebo platená návštevnosť z Google a sociálnych sietí.

Podobne ako pri organickej návštevnosti, aj toto je subjektívna metrika. Každý web a firma budú považovať rôzne veľkosti non-organic návštevnosti za inak významné. Preto je len na vás, ako posúdite veľkosť nie-organickej návštevnosti článku.

3. Konverzie

Generuje článok mikro alebo makro konverzie? Ak ste doteraz nesledovali konverzie, môžte posúdiť výkon na základe času stráveného na článku a bounce rate metriky v Google Analytics, aj keď tieto dve metriky sú dosť nepresné a zavádzajúce. Každopádne odporúčam trackovať konverzie, pri posudzovaní výkonnosti článku a jeho dopadu na  váš biznis.

4. Kvalita článku

Kvalitu článku je dôležitá ako z pohľadu SEO tak z pohľadu firmy, preto som ju uviedol ako faktor aj v tejto oblasti.

Ako rozmýšľať pri rozhodovaní, čo s článkami spraviť?

Z vyššie uvedených faktorov som odvodil 9 otázok, na ktoré môžme vždy odpovedať kladne alebo záporne (ÁNO alebo NIE).

Odpovede na tieto otázky budú ovplyvňovať naše rozhodnutie, čo s článkami urobiť.

Zoznam otázok:

 • Je článok relevantný pre môj biznis?
 • Je článok kvalitný (nemá plytký obsah)?
 • Je článok starší ako 6 mesiacov?
 • Má článok organické impresie?
 • Má článok organickú návštevnosť?
 • Má článok inú ako organickú návštevnosť?
 • Má článok kvalitné spätné odkazy?
 • Prináša článok konverzie?

Kategórizácia článkov

Prvé dve otázky mi dajú odpoveď na to do akej kategórie článok spadá. Kategórie článkov môžu byť 3:

 • Nerelevantný článok
 • Nekvalitný článok
 • Kvalitný článok

Obsahové SEO - kategorizácia čankov

Nerelevantný článok

Aby sme zistili, či je článok nerelevantný, odporúčam vypracovať zoznam kategórií a tém, ktoré sú úzko spojené s vašou firmou a v ktorých sa chcete stať autoritatívnym zdrojom informácií. Ak článok nezapadá do jednej z týchto tém, stáva sa pre mňa nerelevantným.

Nerelevantný článok môže byť tiež taký, ktorý obsahuje zastarané informácie, ktoré už nemá zmysel aktualizovať.

V Exponea som pri tvorbe tém vychádzal z našich základných modulov a každá téma súvisí s technológiou, ktorú naša aplikácia ponúka. Pri riešení relevantnosti môžete taktiež vyhodnocovať relevanciu z hľadiska marketingových persón (ak ich máte vypracované).

Takto vyzerá (osekaný) príklad tvorby zoznamu tém pre Exponeu:

Kategorizácia obsahových tém

Nekvalitný článok

RELEVANTNÝ článok s plytkým obsahom nazývam v tomto frameworku „nekvalitným“. Je to článok, ktorý spadá do jednej z hlavných tém (ktoré sme si spísali), ale jeho štruktúra a obsah je podpriemerný.

Plytký obsah (v angličtine thin content) je obsah, ktorý nemá žiadnu pridanú hodnotu, nepokrýva problematiku do hĺbky (zväčša sú to články o veľkosti do 300 slov), poprípade je duplicitný.

Kvalitný článok

RELEVANTNÝ článok BEZ plytkého obsahu nazývam „kvalitným“. Je to článok, na ktorý ste hrdý a neváhali by ste sa ním pochváliť hocikomu. Od takéhoto článku prirodzene očakávate veľkú návštevnosť a konverzie.

Čo s článkami spraviť (akcie) 

Odpovede na zvyšné otázky vám pomôžu v rozhodnutí, čo by ste mali s článkami spraviť (akú akciu vykonať), pričom pre každý typ článku (nerelevantný, nekvalitný, kvalitný) využijem rozdielnu sadu otázok!

Akcie, ktoré môžem s článkami vykonať sú nasledovné:

 • Kompletne zmazať článok (nechať 404)
 • Presmerovať článok (cez 301)
 • Nechať článok na pokoji
 • Spojiť články s iným
 • Prerobiť článok (aktualizovať)

Obsahové SEO - akcie s článkami

Čo sme sa zatiaľ dozvedeli?

Druhá časť článku bola zameraná na faktory ovplyvňujúce rozhodovací proces. Mali by sme si pamätať, že faktory delíme do dvoch oblastí (SEO a biznis). Z faktorov sme odvodili otázky, ktoré sú základom pre tento framework. Odpoveďami na tieto otázky získame informáciu o tom, do akej kategórie článok spadá (nerelevantný, nekvalitný, kvalitný) a akú akciu s článkom vykonáme.

V ďalšej časti vám ukážem konkrétne modelové situácie, ktoré môžu nastať pri vašich auditoch.

Framework – modelové situácie

V tejto časti vám ukážem konkrétne modelové situácie s ktorými sa môžete najčastejšie stretnúť. Upozorňujem, že nie sú spomenuté úplne všetky prípady, ktoré môžu nastať.

Po pochopení názorných ukážok a logiky z ktorej framework vychádza, verím, že nebude pre vás problém prispôsobiť sa akejkoľveek situácii a vykonať tú najvhodnejšiu akciu s konkrétnym článkom. V realite sa často stáva, že rozhodujú aj iné (vonkajšie, firemno-politické) faktory, ktoré budú mať vplyv na vaše subjektívne rozhodnutie.

Nerelevantný článok

Nerelevantný článok, je článok, ktorý tematicky nezapadá do konceptu nášho blogu a neobsahuje informácie relevantné pre našich čitateľov/zákazníkov. Môže to byť taktiež zastaraný článok.

Vymazaním nerelevantných článkov zvyšujeme tematickú relevantnosť blogu (a teda aj jeho autoritu), čím zvyšujeme šancu, že sa naše články v rámci relevantných tém budú rankovať rýchlejšie a lepšie v Google vyhľadávači.

Nerelevantné články teda prirodzene nechceme držať na webe, ale môžu nastať situácie, kedy má zmysel spraviť niečo iné, ako ich odstránenie.

Pri nerelevantných článkoch si budeme klásť tieto otázky:

 • Má článok kvalitné spätné odkazy?
 • Má článok organickú návštevnosť?
 • Má článok inú ako organickú návštevnosť?

Nerelevantný článok „Čierna ovca“

Nerelevantný článok - čierna ovca - otázky

Ak si odpovieme na všetky otázky slovom „NIE“, tak sa jedná o tzv. čiernu ovcu (každej situácii a teda článku som priradil určitý názov, ktorý by ho mal vystihovať).

Čierna ovca je nerelevantný článok, ktorý vám neprináša žiadnu hodnotu. Nemá návštevnosť ani spätné odkazy.

→ Riešenie

Nerelevantný článok - čierna ovca - riešenie

Takýto článok chcete jednoducho vymazať a nechať ho ako stránku 404. Presmerovanie by nám nepomohlo, keďže je nerelevantný a navyše nedrží v sebe žiaden link juice z externých odkazov.

Keď necháte 404, tak nezabudnite zmazať aj všetky interné linky smerujúce na neho.

Čiernu ovcu chceme odstrániť z povrchu zemského tak, aby o nej už nik nepočul.

Nerelevantný článok „Dojná koza“

Nerelevantný článok - dojná koza - otázky

V prípade, že nerelevantný článok nemá návštevnosť, ale smerujú na neho kvalitné spätné odkazy, jedná sa o tzv. dojnú kozu.

→ Riešenie

Nerelevantný článok - dojná koza - riešenie

Pri takomto type článku chceme využiť jeho page autority a preliať link juice na inú stránku pomocou 301 presmerovania.

Odporúčam nerobiť presmerovanie na domovskú stránku, ale aspoň na stránku blogu alebo stránku kategórií. Ideálne, ak by ste našli konkrétnu stránku, ktorá nejakým spôsobom súvisí s nerelevantným článkom a presmerovali ho tam.

Môžete využiť metódu, ktorý podrobne popisujem v mojom článku o tom ako riešiť 404 stránky.

V krátkosti sa jedná o to, že do Google vložíte kľúčové slovo z vášho nerelevantného článku pridáte k tomu vyhľadávací operátor site:vasweb.sk a pozriete sa, aké stránky (okrem vášho článku) vám Google zobrazí. Druhá stránka by mala byť v očiach Google relevantná pree toto slovo a práve na ňu môžete dojnú kozu presmerovať.

Nerelevantný článok „Pouličná Mačka“

Nerelevantný článok - pouličná mačka - otázky

Tretia situácia, ktorá môže nastať je, že nerelevantný článok vám bude prinášať návštevnosť, pričom môžu, ale nemusia viesť na neho spätné odkazy.

→ Riešenie

Nerelevantný článok - pouličná mačka - riešenie

V prípade, že článok prináša návštevnosť, sa vždy musíme opýtať, či článok generuje konverzie.

Ak nerelevantný článok konverzie generuje a teda nejakým spôsobom záhadne funguje, nechajte ho tak. Nechcete predsa zmazať niečo, čo vám generuje konverzie.

Ak však článok negeneruje konverzie, ale vedú na neho spätné odkazy, presmerujte ho cez 301, podobne ako dojnú kozu.

Ak článok negeneruje konverzie a ani na neho nevedú spätné odkazy, skúste ho prerobiť (pridať relevantnú časť s CTA = Call to Action) a zvýšiť tým šancu, že začne generovať konverzie.

Nekvalitný článok

Nekvalitný článok, je článok, ktorý tematicky zapadá do konceptu nášho blogu, ale jeho obsah je málo kvalitný (plytký). Príkladom môžu byť krátke články o veľkosti pár stoviek slov (100 – 300).

Vymazaním alebo úpravou nekvalitných článkov zvyšujeme odbornosť a dôveryhodnosť blogu, čím zvyšujeme šancu, že sa náš blog stane autoritou v danej oblasti. Na takýchto blogoch ľudia potom trávia viac času, odkazujú na neho a radi sa vracajú späť.

Nekvalitné články teda prirodzene nechceme držať na webe v takej podobe, ako momentálne sú.

Pri nekvalitných článkoch si budeme klásť tieto otázky:

 • Má článok kvalitné spätné odkazy?
 • Má článok organické impresie?
 • Má článok organickú návštevnosť?
 • Má článok inú ako organickú návštevnosť?

Nekvalitný článok „kazič autority“

Nekvalitný článok - kazič autority - otázky

Ak si na všetky otázky pri nekvalitnom článku odpoviete nie, vedzte, že sa jedná o „kaziča autority“.

Z takéhoto článku nemá nikto žiaden osoh. Nezobrazuje sa v Google na prvých stránkach (nemá organické impresie), nemá žiadnu návštevnosť a nevedú na neho žiadne kvalitné odkazy.

Toto je článok, ktorý vám znižuje autoritu a vrhá zle svetlo na vašu odbornú spôsobilosť.

→ Riešenie

Nekvalitný článok - kazič autority - riešenie

Jediné, čo s ním chcete spraviť, je jeho odstránenie cez 404 a vymazanie všetkých interných linkov, ktoré na neho smerujú.

V prípade, že obsahuje kvalitnejšie sekcie, môžete ich prekopírovať a použiť niekde inde.

Nekvalitný článok „dojná krava“

Nekvalitný článok - dojná krava - otázky

V prípade, že nekvalitný článok nemá žiadne impresie, neprináša návštevnosť, ale vedú na neho kvalitné spätné odkazy, tak je to typická „dojná krava“.

→ Riešenie

Nekvalitný článok - dojná krava - riešenie

Na rozdiel od „dojnej kozy“ (nerelevantného článku) je niekedy lepšie využiť jeho spätné odkazy nie presmerovaním cez 301, ale klasickými linkami smerujúcimi na relevantné články, ktoré chcete podporiť.

Spolu s linkami pridajte aj pár nových odstavcov, poprípade obrázky, videá, čím automaticky zvýšite aj jeho kvalitu a šancu, že začne chytať organickú návštevnosť.

Navyše si treba uvedomiť, žev porovnaní s dojnou kozou (nerelevantným článkom) je dojná krava tematicky relevantná a preto je prijatelnejšie ju nechať na blogu viditeľnú (nepresmerovať cez 301).

Nekvalitný článok „spiaci drak“

Nekvalitný článok - spiaci drak - otázky

Spiaci drak, je ten typ článku, ktorý radi vidíte, aj keď vám momentálne nefunguje, tak ako by ste si želali. Je tematicky relevantný, má slabý (plytký) obsah, nemá organickú návštevnosť ale získava kopec organických impresií.

V jednoduchosti povedané, je to nekvalitný článok, rankujúci sa na druhej alebo tretej strane Google vyhľadávača.

To, či získava organické impresie, ale nemá návštevnosť, si viete pozrieť v Google Search Console.

Príklad z praxe (Exponea blog):

Pri analýze Exponea blogu, som natrafil na článok o customer segmentation analysis.

Je to článok, ktorý by už teoreticky mohol spadať do kategórie kvalitnejších pre niektoré krajiny. Na konkurenčom trhu akým je USA a UK, ho však zaraďujem do kategórie “nekvalitné”. Nezabúdajte, že nekvalitný článok je článok, ktorý je pre biznis a jeho návštevníkov relevantný, čo je evidentne náš prípad.

Zo search console som identifikoval, že článok generuje len minimálne množstvo preklikov z Google, ale obrovské množstvo organických impresií. Pre kľúčové slovo “customer segmentation analysis” je to až 3202 impresií a to sa článok rankuje v priemere na 42 pozícii!

Navyše titulok článku je “Customer Segmentation: Options Marketers Should Know in 2019” v ktorom sa ani nevyskytuje slovo “analysis”. Čo je pre nás dobrý signál a vidno, že Google ho považuje za relevantný pre tento vyhľadávací dopyt aj keď ho nemáme v title.

* Tu si treba uvedomiť, že štvrtá strana v Google v takej konkurencii (USA, UK), nie je vôbec zlá pre článok, ktorý má svoje muchy.

Už len pridaním slova “analysis” do title, by som očakával zlepšenie pozície. Ak navyše ešte článok prerobíme – pridáme ďalšie relevantné informácie a interaktívne prvky (video, audio, infografiky), pridáme interné prelinkovania a znovu vypublikujeme s aktuálnym dátumom, môžme očakávať vysoký posun vo výsledkoch vyhľadávania.

Príklad z praxe 2 (Exponea blog):

Takýmto istým spôsobom som v minulosti identifikoval článok o AI in fashion, ktorý sme mali na blogu. Mal dostatok organických impresií pre vyhľadávací dopyt “ai fashion”, ale zobrazoval sa na druhej strane výsledkov vyhľadávania.

Náš copywriter Sam, ho updatol – spravil interview s našim klientom a pridal jeho odpovede na otázky ohľadom umelej inteligencie vo fashion biznise do článku. Po aktualizácii, sa článok, v priebehu niekoľkých týždňov dostal na prvú stranu a momentálne sa v USA rankuje v priemere na druhej pozícii a v UK v priemere na prvej pozícii.

SEO anlýza článkov - search console

→ Riešenie

Nekvalitný článok - spiaci drak - riešenie

Tak ako som uviedol v názorných ukážkach, spiaceho draka zobudíte najmä tým, že rozšírite jeho obsah, skvalitníte informačnú hodnotu, pridáte interaktívne prvky (obrázky, videá), interné prelinkovania a zoptimalizujete titulok.

Ak ho Google aj s plytkým obsahom zobrazoval na pomerne vysokých pozíciách, je veľká šanca, že po jeho aktualizácií sa začne rankovať naozaj vysoko. A najlepšie na tom je, že zlepšenie pozície je z mojich skúseností pomerne rýchle. Takže nemusíte čakať mesiace.

Nekvalitný článok - Spiaci drak

Pozor! Pri aktualizácií obsahu a titulku nemeňte URL! Ak by ste URL zmenili, museli by ste spraviť 301 presmerovanie zo starej URL, čo by mohlo mať negatívny dopad na rýchlosť zlepšenia pozície novej verzie článku. Googlu nevadí ak je URL trochu odlišná od titulku alebo H1.

Môže sa ešte stať, že podobných spiacich drakov máte na blogu viacero. “Podobných článkov” v zmysle, že získavajú impresie z rovnakých alebo veľmi podobných kľúčových slov (vyhľadávacích fráz). V tomto prípade odporúčam spojiť všetky články do jedného veľkého, s tým, že si vyberiete článok s najviac impresiami a ostatné pomocou 301 presmerujete na neho.

Nekvalitný článok „ľahký cieľ“

Nekvalitný článok - ľahký cieľ - otázky

Pomerne opačná situácia nastáva, keď ste identifikovali nekvalitný článok, ktorý získava organickú návštevnosť.

Aj keď sa asi tešíte z neho, teší sa aj vaša konkurencia, ktorá ho objaví. Je to tzv. ľahký cieľ (alebo tiež tikajúca bomba je výstižný názov).

Toto je presne to, čo hľadá každý content SEO špecialista pri analýze kľúčových slov. Cieľom je totiž nájsť tematicky relevantné kľúčové slovo s vyhľadávanosťou a slabou konkurenciou.

Tá slabá konkurencie ste v tomto kontexte práve vy a váš článok. Je len otázkou času, kedy vaši konkurenti spravia kvalitnejší článok a začnú sa rankovať nad vami.

→ Riešenie

Nekvalitný článok - ľahký cieľ - riešenie

Ak takýto článok máte, posilnite ho. Zvýšte jeho kvalitu podobne ako u „spiaceho draka“, linkujte na neho internými odkazmi. Urobte všetko preto, aby ste si ho udržali a neprišli o neho. 

Kvalitný článok 

Kvalitný článok, je článok, ktorý tematicky zapadá do konceptu nášho blogu, je unikátny, dobre štruktúrovaný, rozoberá danú problematiku do hĺbky a prináša hodnotu čitateľovi.

Optimálne by sme na blogu chceli držať iba takéto články. No ani to, že je článok kvalitný nie je zárukou, že nám bude fungovať. Aj pri tomto type článkov musíme vedieť ako sa zachovať pri rôznych situáciách.

Pri kvalitných článkoch si budeme klásť tieto otázky:

 • Je článok starší ako 6 mesiacov?
 • Má článok organické impresie?
 • Má článok organickú návštevnosť?

Kvalitný článok „batoľa“ 

Kvalitný článok - batoľa - otázky

Pokiaľ nie je článok starší ako 6 mesiacov, nemá organickú návštevnosť, ale začína zbierať organické impresie, jedná sa o „batoľa“.

→ Riešenie

Kvalitný článok - batoľa - riešenie

V tomto momente je ešte priskoro hodnotiť a konštatovať, že nefunguje. Ako som už spomínal pri autoritatívnych weboch trvá približne 3-4 mesiace, kým sa pozícia článku zastabilizuje. Pri menších a nových weboch je to aj 6 mesiacov.

Google za ten čas robí svoje AB testy a pohadzuje článok cez rôzne pozície ako horúci zemiak. Ako zemiak chladne, tak sa aj jeho pozícia stabilizuje.

Ak preto máme pomerne nový kvalitný článok bez návštevnosti, odporúčam čakať a po týždňoch sledovať jeho výkon. Medzitým ho môžete posilňovať tvorbou interných a externých odkazov, aby ste zvýšili šance a urýchlili proces jeho stabilizácie vo výsledkoch vyhľadávania. 

Kvalitný článok „nedocenená hviezda“

Kvalitný článok - nedocenená hviezda - otázky

V prípade, že na blogu máme kvalitný článok starší ako 6 mesiacov, ktorý má organické impresie ale neprináša návštevnosť, jedná sa o „nedocenenú hviezdu“.

→ Riešenie

Kvalitný článok - nedocenená hviezda - riešenie

Táto situácia (nedocenená hviezda) môže mať ešte 2 varianty.

     1. Článok niekedy v minulosti mal návštevnosť, ale spadol.

To mohlo spôsobiť viacero vecí:

 • Konkurencia úplne vytlačila článok z vysokých pozícií.
 • Google prestal považovať článok za relevantný k danému vyhľadávaciemu výrazu.
 • Článok sa stratil na webe a jeho vnútorné prelinkovania a page autorita sa zhoršila.

Efekt zmiznutia (keď sa článok stratí na webe) je bežný jav, kedy novšie články vytlačia ten starý z hlavných a najsilnejších častí webu (domovská stránka, hlavná stránka blogu a pod.)

Ak článok v minulosti ťažil a získaval silnú autoritu vďaka linkom z hlavných stránok a teraz sa nachádza niekde na 4-tej strane blogu, je možné, že práve zhoršenie interného prelinkovania je dôvodom jeho úpadku.

Odporúčam článok mierne vynoviť a pridať info o tom, že článok bol zrevidovaný a obsahuje aktuálne informácie. Nad rámec toho skúste zoptimalizovať titulok (s cieľom zlepšiť mieru preklikov) a spravte pár ďalších interných odkazov. Článok znova vypublikujte (s aktuálnym dátumom), tak aby vyzeral ako nový a dostal sa na prvú stranu vašej blogovej stránky. Tieto opatrenia by mali vo väčšine prípadov pomôcť, aby článok chytil druhý dych.

     2. Článok niekedy nikdy nemal návštevnosť

Ak je článok kvalitný a teda ak jeho obsah konkuruje článkom, ktoré sa rankujú nad ním, potom sa snažte zvýšiť jeho page autority budovaním interných a externých odkazov. Niekedy to bez nich proste nejde.

Kvalitný článok „talent / plýtvač talentu“

Kvalitný článok - talent - otázky

V prípade, že získava článok organickú návštevnosť, musíme si položiť otázku, či generuje mikro alebo makro konverzie.

→ Riešenie

Kvalitný článok - talent - riešenie

Ak kvalitný a tematicky relevantný článok prinášajúci návštevnosť z Google negeneruje konverzie, je to veľké plytvanie jeho potenciálom. Zamyslite sa nad tým, ako by ste mohli zlepšiť jeho výkonnosť a mieru konverzií. Pomôcť by mohlo pridanie viacerých konverzných prvkov (textové, obrázkové/banerové CTA, chatbot a pod.).

Kvalitný, relevantný článok prinášajúci návštevnosť a generujúci konverzie. To je presne dôvod, prečo píšeme a riešime blog na webe. Ak máte na svojom webe takýto článok, tak vám gratulujem a teším sa s vami. Žiadna iná akcia v tomto prípade nie je potrebná.

Čo sme sa zatiaľ dozvedeli?

Po prečítaní poslednej časti tohto článku, by ste mali chápať logike a princípom, podľa ktorých vyhodnotíte rozlišné situácie a stavy, v ktorých sa vaše články nachádzajú. Vďaka tomu, by vás nemala prekvapiť ani unikátna situácia, ktorú som neuviedol ako modelový príklad.

Pre každý typ článku (situáciu) sú relevantné a dôležité rozdielne typy otázok, ktoré vám pomôžu pri rozhodovacom procese.

Ak sa vám tento framework páči a myslíte, že ho využijete vo vašich blogových auditoch, budem rád za reakciu dole v komentároch. V prípade, že máte k nemu nejaké otázky alebo nápady na vylepšenie, neváhajte sa s nimi podeliť. Predsa len nič nie je dokonalé a všetko sa dá zlepšovať. Tiež ma zaujíma, či sa často stretávte so situáciou, ktorú v článku neuvádzam a ktorá by mala byť jeho súčasťou.

Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vaše reakcie ;).

theEnd.

<span class="dsq-postid" data-dsqidentifier="520 https://www.sitar.sk/?p=520">1 Comment</span>

 • 1xBet является очень популярных на рынке. 1xbet Большой выбор спортивных и киберспортивных событий, множество открытых линий, высочайшие коэффициенты. Также, БК имеет широкий функционал и одна из немногих дает возможность совершать ставки по уникальным промокодам. Используя их, вы можете получить настоящие деньги, не внося абсолютно никаких средств. Фантастика? – Нет, Реальность Узнать последний промокод вы можете сейчас же, однако использовать его необходимо в соответствии с правилами и инструкциями, которые приведены ниже.

Lukáša mládenca marketingové príhody a skúsenosti …

Categories

Recent Posts

Recent Comments